Get Adobe Flash player

Praktyczna nauka zawodu dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Budowlanych odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego położonego zaledwie 50 metrów od budynku szkoły. W Centrum znajduje się 10 pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny, a zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiada akredytację do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla pięciu zawodów robotniczych.

Jest placówką osiągającą wysoką jakość kształcenia praktycznego potwierdzoną 100% zdawalnością części praktycznej egzaminu zawodowego.

Rozwija zainteresowania zawodowe młodzieży poprzez współpracę z wiodącymi producentami materiałów budowlanych. W ramach współpracy organizuje pokazy nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz pozyskuje materiały do ćwiczeń, środki dydaktyczne i pomoce naukowe.

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY