Get Adobe Flash player

Dekarz pracuje w budownictwie, do jego zadań należy wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich, montaż okien dachowych, włazów, świetlików i urządzeń pozyskiwania energii odnawialnej. Wykonywanie odwodnień połaci dachowych,  remont i rozbiórka połaci dachowych oraz obróbek dekarskich.

Szkoła prowadzi kształcenie w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKP oraz zakładach produkcyjnych i usługowych z terenu miasta Chełm. Szkoła współpracuje między innymi z firmą FAKRO – producentem okien dachowych.

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent zdobędzie kwalifikacje niezbędne do wykonywania robót w zakresie:

 • pokryć połaci dachowych różnymi materiałami,
 • obróbek dachowych,
 • galanterii rynnowej,
 • wytwarzania elementów obróbki dachowej i galanterii rynnowej,
 • posługiwania się fachowym językiem obcym.

Zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 •  podstawy dokumentacji technicznej,
 • materiałoznawstwo z technologią robót dekarskich,
 • działalność gospodarcza w dekarstwie,
 • język obcy w dekarstwie,
 • zajęcia praktyczne – roboty dekarskie.

Zdobywane kwalifikacje:

Wykonywanie robót dekarskich  (B.12):

 • wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich,
 • wykonywanie montażu okien dachowych, włazów, świetlików i urządzeń pozyskiwania energii odnawialnej,
 • wykonywanie odwodnień połaci dachowych,
 •  wykonywanie remontu i rozbiórki połaci dachowych obróbek dekarskich.

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: matematyka/zajęcia techniczne/plastyka/informatyka/wychowanie fizyczne.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY