Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Dekarz pracuje w budownictwie, do jego zadań należy wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich, montaż okien dachowych, włazów, świetlików i urządzeń pozyskiwania energii odnawialnej. Wykonywanie odwodnień połaci dachowych,  remont i rozbiórka połaci dachowych oraz obróbek dekarskich.

Dekarz pracuje zazwyczaj w zespole oraz z innymi pracownikami budowlanymi np. murarzami. Pracę dekarza zalicza się do niebezpiecznych, gdyż większość wykonywana jest na wysokości. Dodatkowe utrudnienia stwarzają m.in. wąskie przejścia, rusztowania oraz stemplowania.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

  • B.12. Wykonywanie robót dekarskich

1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych .

2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Dekarz :

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=712101

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 2 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY