Get Adobe Flash player

Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie jako jedyna szkoła w Powiecie zakwalifikowała się do Projektu „Pl: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny”.

Realizatorem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów kształceniem na kierunkach kluczowych gospodarki opartej na wiedzy: energetyka i ochrona środowiska.

System – Odnawialne Źródła Energi Lubelszczyzny (E-OZEL) to:

  • Platforma E-learningowa – która przystępnie i ciekawie pozwoli przyswoić wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii,
  • kursy edukacyjne ON-LINE dotyczące odnawialnych źródeł energii odzwierciedlające uwarunkowania rozwoju OZE w województwie lubelskim,
  • materiały dydaktyczne umożliwiające pomoc uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Szkoła na potrzeby realizacji Projektu otrzymała:

  • Tablicę multimedialną,
  • Komputer przenośny,
  • Rzutnik.

PREZENTACJA

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY