Get Adobe Flash player

Terminy:

Etap pisemny: 20 czerwca 2016r. o godz. 12.00

Etap praktyczny : 21 czerwca 2016r. o godz. 9.00

 

I.Informacje ogólne

1. Uczeń/Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa pisemną deklarację

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

II. Etap pisemny

1. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać, nie może też wnosić kalkulatorów ani korzystać z nich w tej sali. Na egzamin zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

2. Arkusz egzaminacyjny zawiera:

- „Instrukcję dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,

- test dwuczęściowy z wyraźnie oddzieloną częścią I i częścią II. W części I znajduje się 50 zadań, w części II – 20 zadań. Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

4. Na rozwiązanie zadań zdający ma 120 minut.

5. Aby zdać etap pisemny egzaminu, zdający musi poprawnie rozwiązać co najmniej 25 zadań (50%) z części I i co najmniej 6 zadań (30%) z części II.

III. Etap praktyczny

1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac.

2. Na egzamin zdający przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz przybory: ołówek, gumkę, linijkę, kalkulator prosty, dowód tożsamości.

3. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego wynosi 180 minut.

4. Aby zdać etap praktyczny, zdający musi otrzymać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

INFORMACJE O EGZAMINIE NA STRONACH CKE I OKE

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/stary-egzamin-zawodowy

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726123848785

 

INFORMATORY

 • TECHNIK BUDOWNICTWA

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=610

 •  TECHNIK DROGOWNICTWA

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=614

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=605

 • TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=682

 • TECHNIK GEODETA

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=629

 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=803

 • MURARZ

http://www.bip.cke.edu.pl/bip_download.php?id=776

 

 

STANDARDY

 • TECHNIK BUDOWNICTWA

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/technikum/311%5b04%5d_technik_budownictwa.pdf

 • TECHNIK DROGOWNICTWA

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/technikum/311%5b45%5d_technik_drogownictwa.pdf

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/technikum/321%5b07%5d_technik_architektury_krajobrazu.pdf

 • TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/technikum/311%5b24%5d_technik_ochrony_srodowiska.pdf

 • TECHNIK GEODETA

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/technikum/311%5b10%5d_technik_geodeta.pdf

 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/szkoly_zasadnicze/713%5b06%5d_technolog_robot_wykonczeniowych_w_budownictwie.pdf

 • MURARZ

http://www.oke.krakow.pl/zawodowy/Standardy/szkoly_zasadnicze/712%5b06%5d_murarz.pdf

 

 

 PROCEDURY

http://www.cke.edu.pl/images/stories/000000000000000000000_zawod_2013/procedury_org_przepr_egz_zawod_od_2013.pdf

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY