Get Adobe Flash player

 Szkoła Nasza liczy sobie już 50 lat. Powołana Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w 1958 r. Była to szkoła Rzemiosł Budowlanych w latach 1958-1967, później Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Budowlanych, obecnie Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych. Głównym twórcą szkoły był, mgr Roman Germata – organizator, troskliwy opiekun – pierwszy i wieloletni dyrektor.

Początkowo szkoła mieściła się w Gmachu PKWN zanim przekazano do użytku w 1961 r. nowy obecny budynek szkoły z i warsztatami. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła na rozwój nowych form kształcenia dla zmieniających się potrzeb społecznych. Młodzież kształciła się w Przyzakładowej Szkole Zawodowej Cementowni „Chełm”, 3-letnim Technikum Budowlanym na podbudowie 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych. W roku 1969 powołano Technikum Budowlane na podbudowie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Rok 1971 przyniósł dalsze zmiany w organizacji szkoły otwierając filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa dla OHP. Rok 1979 był następnym etapem podnoszenia kwalifikacji szerszej rzeszy robotników tworząc Technikum Budowlane dla Przodujących Robotników. W roku 1980 powołane zostało 5-letnie Technikum Budowlane na podbudowie Szkoły Podstawowej.

Następnym etapem reorganizacji to reforma szkolnictwa, gdzie podbudową Technikum zaczęło być gimnazjum. Stąd w roku szkolnym 2002/2003 powstało na jego bazie 4-ro letnie Technikum Budowlane o rozwijających się kierunkach kształcenia: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik budownictwa. W pionie Zasadniczej Szkoły Zawodowej młodzież kształci się w zawodach : murarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych, malarz, tapeciarz.

Obchody 25-lecia szkoły były okazją do nadania jej imienia 24 Pułku Artylerii Pancernej, którego historia związana była z dziejami naszego miasta. Osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze szkoły oraz zasługi dla miasta i regionu chełmskiego uhonorowane zostały przez odznaczenie jej w 1974 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania, a w 1983 r. z okazji 25-lecia Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie przyznała szkole medal „Za zasługi dla województwa chełmskiego”. Rok 1983 w 25-lecie szkoły to również I Zjazd Absolwentów (1.10.1983).

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY