Get Adobe Flash player

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie uczestniczy w bieżącym roku szkolnym w miejskim projekcie „Holistyczne wsparcie placówek miasta Chełm.” W wyniku przeprowadzonej w szkole diagnozie potrzeb do realizacji projektu wybrano obszar „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Celem ogólnym oferty doskonalenia jest zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Nauczyciele odbędą cykl szkoleń doskonalących ich warsztat pracy. Opracowany zostanie katalog technik uczenia się i metod motywujących uczniów do nauki oraz przykładowe scenariusze lekcji do wykorzystania. Projekt zakłada, że poszerzenie kompetencji dydaktycznych pedagogów i zdobycie nowych umiejętności przełoży się na praktykę szkolną.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY