Get Adobe Flash player

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania planowane w ramach projektu:

1. Program „Matematyka nie jest trudna – uwierz w siebie”

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych (po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym – dla 3 grup)

 • Warsztaty matematyczne dla uczniów – prowadzone przez nauczycieli akademickich (dla każdej grupy 2 wizyty na każdy rok szkolny

 • Seminaria metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia, w zakresie pracy z uczniem słabym

 • Internetowa Klasa Matematyczna -Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie matematyki (3 razy w roku szkolnym uczniowie będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie)

 • Konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem”, których celem będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce

 • Letnie obozy matematyczne dla laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem

 

2. Program „Matematyka jakiej nie znasz – poszerz swoje horyzonty”

 • Zajęcia rozszerzające dla uczniów zdolnych (po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym)

 • Warsztaty matematyczne dla uczniów – prowadzone przez nauczycieli akademickich (dla każdej grupy 2 wizyty na każdy rok szkolny )

 • Seminaria metodyczne dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym

 • Internetowa Ekstraklasa Matematyczna. Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów wykazujących zainteresowanie matematyczne. 3 razy w roku szkolnym będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie

 • Konkursy matematyczne np. „Zostań Euklidesem”, których celem będzie promocja uczniów wykazujących największą wiedzę z matematyki

 • Letnie obozy naukowe dla laureatów konkursu „Zostań Euklidesem

 

Uczestnicy projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY