Get Adobe Flash player

Zawód murarz-tynkarz należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach wykształcenia, a mianowicie jako podwójny zawód dający określone umiejętności
i kwalifikacje.

Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Murarz może również kierować pracami rozbiórkowymi
i je przeprowadzać.

Tynkarz to rzemieślnik zajmujący się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyt gipsowych) na ściany i stropy budowli.

Każdy uczeń kształci się w wyposażonych w specjalistyczny sprzęt klasopracowniach. Młodzież odbywa zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez nauczycieli o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach merytoryczno- zawodowych.

 

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany
do samodzielnego wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Zatrudnienie:

 • małe i średnie firmy budowlane,
 • zakłady remontowo- budowlane,
 • własna działalność gospodarcza.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • budownictwo ogólne,
 • dokumentacja,
 • technologia murarstwa i tynkarstwa,
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza w budownictwie.

Zdobywane kwalifikacje:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)

Przedmioty punktowane :

 • zasadnicza szkoła zawodowa: język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych  przedmiotów: matematyka/zajęcia techniczne/plastyka/informatyka/wychowanie fizyczne.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY