Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na murarza-tynkarza nie powinien cierpieć na lęk wysokości.

Kształcenie zawodowe obejmuje kwalifikację:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
  2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.
  3. Wykonywanie tynków.
  4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów

i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Murarz – tynkarz:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=711204

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 2 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY