Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

Powiadamia się o Walnym Zebraniu Członków ChSB w dniu 19 czerwca 2017 roku
w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie o godzinie 14.10 w świetlicy ZSBiG w Chełmie. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku quorumna Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu tym wyznaczony zostanie drugi termin, tj. 15 minut po pierwszym terminie.

Zebranie to będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, bez względu na ilość osób biorących w nim udział.

Porządek Walnego Zebrania Członków Chełmskiego Stowarzyszenia Budowlanych
w Chełmie w dniu 19 czerwca 2017 roku.

1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebranie.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok.

4.Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY