Get Adobe Flash player

Budowlanka wprowadza nowoczesne technologie – ogród na dachu.

ogrod na dachuNa terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie odbyło się szkolenie uczniów klas o profilu technik architektury krajobrazu oraz technik budownictwa w zakresie zielonych dachów czyli ogrodów na dachach. Pokaz technologii zaprezentował pracownik firmy współpracującej ze szkołą i kierunkiem technik architektury krajobrazu – Firma GCL z Warszawy. Zajęcia te są pierwszym etapem projektu edukacyjnego przygotowanego na rok szkolny 2015/2016 przez panią Agnieszkę Perestaj – architekta krajobrazu, nauczyciela w ZSBiG realizowanego pod hasłem Nowoczesne technologie w architekturze krajobrazu i budownictwie. Pomysł zrodził się pod wpływem Olimpiady Innowacji Technicznych, w której biorą udział uczennice klasy o profilu technik architektury krajobrazu. Dziewczęta piszą pracę na temat pomocy dydaktycznej – ogród na dachu.

Pokaz technologii zielonych dachów ma na celu przybliżyć uczniom temat związany z nowoczesną technologią dla środowiska – zazieleniania dachów. Kolejnym etapem projektu było urządzenie niewielkiego fragmentu ogrodu na dachu Zespołu Szkól Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Obecnie prace zostały zakończone na etapie przygotowania podłoża pod nasadzenia roślinne, które planuje się posadzić wiosną. Jest to pierwszy taki obiekt na terenie Chełma jak również w regionie, dodatkowo na dachu placówki szkolnej. Prace wykonali uczniowie szkoły pod opieką nauczyciela oraz pracowników firmy GCL. Taki ogród na dachu jest wyjątkową pomocą dydaktyczną dla uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu jak również technik budownictwa, żadna szkoła ponadgimnazjalna w regionie i województwie nie ma na swoim terenie tak wykonanego ogrodu.

Kolejnym etapem projektu będą prace przy obsadzaniu ogrodu. Uczennice będą miały okazję wykazać się kreatywnością podczas planowania nasadzeń a także będą mogły ogród ten obsadzić.

W maju podczas corocznej imprezy organizowanej w ZSBiG – Majówka z Budowlanką, planujemy zorganizować konferencję na temat nowoczesnych technologii w budownictwie i architekturze krajobrazu, podczas której omówione zostaną tematy związane z ogrodami na dachach jak również nowoczesny system nawadniania i napowietrzana systemów korzeniowych nowo posadzonych drzew w miastach. Podczas tej imprezy zostanie zaprezentowany ogród na dachu budowlanki oraz system sadzenia drzewa na terenie ogrodu szkolnego. Na tę imprezę już serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych ogrodami, nowymi technologiami, inżynierów budownictwa, architektów, architektów krajobrazu. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przybliży młodzieży oraz wszystkim mieszkańcom temat związany z zielonymi dachami, który nadal jest w naszej okolicy dosyć odległym i mało znanym tematem, a jak się okazuje bardzo pożytecznym i miłym dla oka.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY