Get Adobe Flash player

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf)

 

  • Oś Priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku – str. 75
  • Oś Priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – str. 80

- Technik ochrony środowiska

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

  • Oś Priorytetowa 6 – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – str. 91

- Technik ochrony środowiska

 

  • Oś Priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego – str. 102

- Technik architektury krajobrazu

 

  • Oś Priorytetowa 8 – Mobilność regionalna i ekologiczny transport – str. 111

- Technik drogownictwa

- Technik dróg i mostów kolejowych

- Technik geodeta

 

  • Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, umiejętności i kompetencje – str. 163
  • Oś Priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna – str. 178

- Technik architektury krajobrazu

- Technik budownictwa

- Technik drogownictwa

- Technik dróg i mostów kolejowych

- Technik geodeta

- Technik ochrony środowiska

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- Dekarz

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Murarz – tynkarz

- Stolarz

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY