Get Adobe Flash player

22 maja 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie odbyła się uroczystość otwarcia Izby Pamięci 24 Pułku Artylerii Pancernej.
W ramach XIII Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, w 70 rocznicę jego sformowania na Ziemi Chełmskiej, ZSB przy olbrzymim wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chełm przygotowało ekspozycję przedstawiającą 24 PAP. Znalazły się w niej m.in. archiwalia odnoszące się do okoliczności przyjęcia przez szkołę imienia tegoż pułku, a także materiały na temat jednostek wojskowych, które są obecnie spadkobiercami tradycji ww. jednostek. Dużą cześć wystawy obejmują materiały przedstawiające obecne działania „Budowlanki” w zakresie pielęgnowania dziedzictwa „pancerniaków”.

Ceremonię swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej,
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego, 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. HWK Jana Zamoyskiego z Żagania, kombatanci 1 DKP, byli żołnierze innych formacji wojska polskiego i organizacji kombatanckich. To właśnie 34 BKP, a dokładniej wchodzący w jej skład dywizjon artylerii, został utożsamiony z patronem ZSB – 24 PAP. Na marginesie warto dodać, że właśnie w tym momencie jednostka z Żagania przyjmuje na swoje wyposażenie najnowocześniejsze w polskiej armii, zakupione od niemieckiej Bundeswehry, czołgi Leopard 2A5.
Uroczystego aktu otwarcia Izby Pamięci, poprzez przecięcie wstęgi wspólnie dokonali: płk Praczuk v-prezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, starosta powiatu chełmskiego Paweł Ciechan i pan Francieszek Golik – prezes lokalnych, chełmskich struktur OKK1DKP. Poświecenie sali tradycji przeprowadził ksiądz proboszcz parafii pw. Św. Ducha – Jacenty Pyter.

W Izbie Pamięci znalazły się dary i eksponaty pozyskane od organizacji kombatanckich
i jednostek wojskowych kultywujących tradycje patrona ZSB. Nad jej powstaniem pracował zespół nauczycieli: Jagoda Janiszewska, Agnieszka Kożuch, Kamil Kaszak, Artur Kuba, Marcin Żyliński.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY