Get Adobe Flash player

Z dniem 2.09.2013 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie utworzona została pracownia drogownictwa, w której realizowane są zajęcia dydaktyczne uczniów Technikum nr 1 w zawodzie drogownictwo. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 16 września o godzinie 14-ej. Pracownia powstała dzięki środkom organu prowadzącego UM Chełm. Pracownia będzie istotnym wsparciem i dobrą bazą do kształcenia kadr na potrzeby budowy, rozbudowy i rewitalizacji dróg miasta i regionu. Jej wyposażenie spełnia wymogi określone w podstawie programowej nauczania w zawodzie i wiąże się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi. Przygotowano ekspozycję urządzeń i sprzętów używanych przy budowaniu i utrzymaniu dróg. Wyeksponowane są również zdjęcia, modele pojazdów drogowych, aparaty i sprzęt geodezyjny stosowany przy robotach drogowych oraz znaki drogowe. W sali znajdują się gabloty tematyczne pokazujące historię sprzętu drogowego na przestrzeni lat. Przedstawione są różne projekty budowy dróg, które służą do zapoznania się ucznia z dokumentacją drogową. Sprzęt w postaci komputera oraz projektora multimedialnego w sali drogowej pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy związanej z drogownictwem.

W tym roku technikum w zawodzie drogownictwo ukończą pierwsi absolwenci, którzy w trakcie praktyk i praktycznej nauki zawodu zdobywali doświadczenie na lokalnym rynku pracy.

Mimo braku popularności tego kierunku wśród młodzieży, istnieje duży popyt na drogowców w mieście, regionie i kraju. Jest to zawód dobrze płatny i poszukiwany przez pracodawców. Zawód drogownictwa jest ściśle skorelowany z zawodami nauczanymi w ZSB, takimi jak – geodezja, architektura krajobrazu, budownictwo.

Idea stworzenia naszej pracowni opiera się na głębokim przekonaniu, że budujemy i będziemy budować drogi, a fachowcy w tej branży będą potrzebni.

Zapraszamy do naszej szkoły, naszych wszystkich pracowni zawodowych.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY