Get Adobe Flash player

12 stycznia 2012r. w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie odbyły się pokazowe zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Prelekcja oraz pokaz zostały zorganizowane w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Zajęcia poprowadziła pani Krystyna Mazur – wykładowca w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie w zakresie ratownictwa medycznego. Praktycznych prezentacji udzielania pierwszej pomocy w różnych, nagłych sytuacjach dokonali słuchacze Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie kształcący się w kierunku ratownictwa medycznego.

Program spotkania:

  1. Wykład połączony z pokazem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

- sprawdzenie stanu poszkodowanego, funkcje życiowe

- wzywanie pomocy

- sposób zgłoszenia podczas wzywania karetki pogotowia

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne

- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: złamania, zwichnięcia, poparzenia, różne rodzaje ran

  1. Samodzielne ćwiczenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  2. Pytania młodzieży i dyskusja.

Pokaz zorganizowała Alicja Radzięciak.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY