Get Adobe Flash player

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne i podłogowe. Stosuje różne techniki
i technologie od obróbki ręcznej do maszynowej CNC. Prowadzi suszenie, klejenie, obróbkę wykańczającą wyrobów stolarskich. Montuje i naprawia wyroby stolarskie.

Szkoła prowadzi kształcenie w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKP oraz zakładach produkcyjnych i usługowych z terenu miasta Chełm. Szkoła współpracuje między innymi z firmą Meblotap – producentem mebli.

 

Kwalifikacje absolwenta:

 • potrafi wykonywać wyroby z drewna i tworzyw przewianych,
 • umie przeprowadzać konserwację maszyn i urządzeń stolarskich,
 • umie naprawiać, konserwować i restaurować wyroby stolarskie,
 • posługiwać się fachowym językiem obcym.

Zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
 • własna działalność usługowa.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • technologia wyrobów stolarskich,
 • rysunek zawodowy w stolarstwie,
 • maszyny i urządzenia do obróbki drewna,
 • działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym,
 • język obcy w przemyśle drzewnym.

Zajęcia praktyczne:

 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich,
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich,
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich.

Zdobywane kwalifikacje:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13)

 • wykonywanie wyrobów z drewna,
 • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów:  matematyka/ plastyka / informatyka/zajęcia techniczne/wychowanie techniczne.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY