Get Adobe Flash player

 

Opis zawodu:
Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki, itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość.
Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

 

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie stolarz

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=752205

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 2 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY