O stowarzyszeniu

Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych jest pozarządową organizacją pożytku publicznego na której czele stoi prezes Pan Artur Wróblewski. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Chemie. W dniu 05.12.2008 roku otrzymano Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, przez Sad Rejonowy w Lublinie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Współpracujemy z wieloma lokalnymi organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej .