Get Adobe Flash player

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Chełm

Uczniowie mieszkający na terenie Miasta Chełm, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane od 01 września 2015 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2015 r.

Stypendia i zasiłki szkolne będą przyznawane w oparciu
o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXX/346/13 Rady Miasta Chełm z dnia 14 maja 2013 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728; z późn. zm.), tj: 456,00 zł nettona osobę w rodzinie.

Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski dostępne są w księgowości ZSBiG w Chełmie

REGULAMIN

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY