Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni Technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

  • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
    1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
    2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
    1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu.
    2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika architektury krajobrazu:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314202

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY