Get Adobe Flash player

Pracownik branży budowlanej zajmuje się budową obiektów mieszkaniowych, przemysłowych i handlowych wykonywanych w różnych technologiach. Oprócz tego pracuje przy przygotowaniu procesu budowlanego, opracowując dokumentację techniczno – materiałową. Zatrudnienie może znaleźć również w zakładach zajmujących się produkcją materiałów budowlanych i ich promocją.

Każdy uczeń kształci się w wyposażonych w specjalistyczny sprzęt klasopracowniach. Młodzież odbywa zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w dobrze prosperujących firmach i zakładach budowlanych. Zajęcia lekcyjne prowadzą nauczyciele o dużym stażu i wysokich kwalifikacjach merytoryczno – zawodowych.

 

Kwalifikacje absolwenta:

 • posługuje się dokumentacją architektoniczno – budowlaną,
 • organizuje i nadzoruje przebieg prac budowlanych,
 • projektuje nieskomplikowane obiekty budowlane,
 • dobiera właściwe technologie wykonania różnych robót budowlanych,
 • dokonuje rozliczeń za wykonaną pracę, materiały i sprzęt,
 • prowadzi prace konserwacyjne, naprawy i remonty.

 

Zatrudnienie:

 • firmy wykonujące prace budowlane,
 • zakłady zajmujące się produkcją materiałów budowlanych,
 • nadzór  budowlany,
 • praca w organach administracji państwowej,
 • firmy zajmujące się handlem i promocją materiałów budowlanych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczno – budowlany,
 • technologia i organizacja robót budowlanych,
 • konstrukcje budowlane,
 • dokumentacja budowlana.

 

Zdobywane kwalifikacje:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18),
 • organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych (B.33),
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji     przetargowej (B.30).

 

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: język obcy/  matematyka/ fizyka / informatyka/zajęcia techniczne.

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY