Get Adobe Flash player

Technik dróg i mostów kolejowych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych, zapewnia ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi
na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru.

Szkoła w ramach nauczania na kierunku technik dróg i mostów kolejowych oferuje m.in. zajęcia w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, praktyki zawodowe (w klasie trzeciej) oraz współpracę z firmami związanymi
z drogownictwem i koleją.

Kwalifikacje absolwenta:

 • organizowanie i koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych,
 • ocena stanu technicznego dróg i mostów kolejowych,
 • podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego
  w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • sporządzanie kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych
  oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Zatrudnienie:

 • jednostki przemysłowe, mające własne bocznice lub linie kolejowe,
 • jednostki naprawcze zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze),
 • zespoły terenowe jednostek badawczych kolejnictwa.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • konstrukcje budowlane,
 • drogi kolejowe,
 • mosty kolejowe,
 • organizacja robót drogowych i mostowych,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • działalność gospodarcza w budownictwie,
 • język obcy w budownictwie kolejowym,
 • miernictwo kolejowe,
 • roboty drogowe i mostowe,
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie,
 • praktyki zawodowe.

Zdobywane kwalifikacje:

 • organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (B.28),
 • organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych (B.29),
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30).

 Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych  przedmiotów: język obcy/ matematyka/geografia/informatyka/zajęcia techniczne.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY