Get Adobe Flash player

Technik drogownictwa sporządza projekty ulic i dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

Szkoła w ramach nauczania na kierunku technik drogownictwa oferuje m.in. zajęcia w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, praktyki zawodowe oraz współpracę z firmami związanymi z drogownictwem.

Kwalifikacje absolwenta:

 • organizowanie, prowadzenie i koordynowanie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych,
 • prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Zatrudnienie:

 • firmy drogowe, budujące i utrzymujące drogi i obiekty mostowe,
 • wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych,
 • kopalnie kruszyw budowlanych i drogowych,
 • służby Obrony Cywilnej Kraju,
 • urzędy.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • budownictwo ogólne,
 • technologia robót ziemnych i nawierzchniowych,
 • organizacja robót drogowych i utrzymaniowych,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • język obcy zawodowy w drogownictwie,
 • działalność gospodarcza w budownictwie,
 • dokumentacja techniczna,
 • roboty ziemne i nawierzchniowe,
 • nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych,
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie,
 • praktyki zawodowe.

Zdobywane kwalifikacje:

 • wykonywanie robót drogowych (B.2),
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30),
 • organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32).

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: język obcy/ matematyka/ geografia/informatyka/zajęcia techniczne.

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY