Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik inżynierii środowiska i melioracji, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej związanych z eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Organizuje i prowadzi roboty związane z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.

Młodzież odbywa zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w dobrze prosperujących firmach i zakładach. Zajęcia lekcyjne prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach merytoryczno‑zawodowych.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
  1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
  2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
  3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
  1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
  2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
  3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów
  4. Nawadnianie użytków rolnych
  5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika inżynierii środowiska i melioracji:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311208

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY