Get Adobe Flash player

Tu zdobędziesz kwalifikacje:

  • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21);
  •  eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:

  • organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  •  sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  •  wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • kontrolowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  •  konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

W firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową. W przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nauczane przedmioty zawodowe:

Rysunek techniczny, technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, systemy energetyki odnawialnej, podstawy kosztorysowania w budownictwie, język obcy zawodowy w budownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY