Get Adobe Flash player

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje
się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych
i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne
do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń
do pozyskiwani a energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, słońca).

Kwalifikacje absolwenta:

 • planowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów,
 • konserwowanie i naprawa urządzeń i systemów,
 • sporządzanie kosztorysów, ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Zatrudnienie:

 • w firmach i przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją urządzeń technicznych energii odnawialnej,
 • w serwisach zajmujących się obsługą tych urządzeń,
 • w firmach projektowych, dystrybucyjnych i doradczych związanych
  z zagadnieniem energetyki odnawialnej.

Nauczane przedmioty zawodowe:

W kształceniu teoretycznym:

 • rysunek techniczny,
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza w budownictwie,
 • podstawy instalacji budowlanych,
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie,

W kształceniu praktycznym:

 • dokumentacja techniczna w budownictwie,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • obsługa systemów energetyki odnawialnej,
 • pracownia kosztorysowania w budownictwie.

Zdobywane kwalifikacje:

 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B21),
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B22).

Przedmioty punktowane :

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: język obcy/matematyka/ biologia/geografia/informatyka.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY