Get Adobe Flash player

 

Opis zawodu:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jednocześnie jest nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.Jest to zawód szerokoprofilowy. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym-uniwersalny.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej.
  2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311930

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 Solar energy panels with wind turbines in the sunset 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY