Get Adobe Flash player

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

Od 19 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. kandydaci składają:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (Pobierz druk); dostępny również w sekretariacie szkoły,
  • trzy fotografie podpisane na odwrocie,
  • kartę zdrowia,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza Medycyny Pracy; dostępne w sekretariacie szkoły.

 

W procesie rekrutacji (od 27czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r.) kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

  • świadectwem ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć,
  • zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole składając (od 03 lipca 2014 r. – do 4 lipca 2014 r.) oryginały w/w dokumentów.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (.pdf)

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY