Get Adobe Flash player

Dnia 30.03.2015 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie odbył XXXV Finał Okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości: Blok B- Wynalazczość. Olimpiada jest interdyscyplinarnym konkursem przeznaczonym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej postępem technicznym i wynalazczością. Celem olimpiady jest między innymi:
- zapoznaniem młodzieży z problemami ochrony własności przemysłowej w warunkach europejskiej gospodarki rynkowej,
- nauka praktycznego obcowania z techniką i ekonomią,
- poznawanie metod samodzielnego zdobywania wiadomości i wykorzystywania ich w praktycznym działaniu,
- wyrabianie umiejętności indywidualnego i krytycznego patrzenia na techniczne aspekty codziennego życia,
Organizatorem etapu szkolnego i okręgowego w regionie chełmskim jest RKTiR Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne w Chełmie, które ściśle współpracuje z samorządami naszego regionu i dyrekcjami szkół. Zgodnie z tradycją, XXXV edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości odbyła się pod patronatem Agaty Fisz Prezydent Miasta Chełm. W regionie chełmskim w eliminacjach szkolnych brało udział 6 szkół. Finał okręgowy składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W części pisemnej zawodnicy odpowiadali na 20 pytań testowych oraz rozwiązywali dwa zadania praktyczne. Natomiast w części ustnej każdy zawodnik odpowiadał na trzy pytania. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej był rzecznik patentowy mgr inż. Jerzy Jonak.
Finał ustny odbył się przy licznej obecności młodzieży szkolnej ZSBiG , która żywo reagowała na zmagania zawodników. Pierwsze miejsce indywidualnie wywalczył Łukasz Krawczyński z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Drużynowo zwyciężyli również uczniowie z tej szkoły w składzie Dawid Palat, Wioletta Liwiak, Łukasz Krawczyński. Opiekunem drużyny jest nauczyciel- Wojciech Kiejda. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Zwycięzcy będą reprezentować nasz region w finale centralnym w Świdnicy (woj. dolnośląskie), który odbędzie się pod koniec maja tego roku.

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY